Góc khác

20 cuốn sách hay về kinh tế mà bạn nên đọc

Những cuốn sách này cung cấp các góc nhìn đa dạng về kinh tế và có thể giúp bạn hiểu sâu hơn về lĩnh vực này. Tùy thuộc vào sở thích và mục tiêu cá nhân, bạn có thể chọn đọc những cuốn sách phù hợp nhất.

20 cuốn sách hay về kinh tế mà bạn nên đọc:

 1. “Kinh tế học hài hước” (The Cartoon Introduction to Economics) – Tác giả: Yoram Bauman và Grady Klein
  • Cuốn sách này sử dụng tranh minh họa hài hước để giải thích các khái niệm cơ bản về kinh tế, từ cung cầu đến hậu quả của chính trị kinh tế.
 2. “Cơ bản về Kinh tế học” (Economics: The Basics) – Tác giả: Tony Cleaver
  • Cuốn sách này giới thiệu một cách dễ hiểu về các khái niệm cơ bản của kinh tế học, giúp bạn hiểu rõ về nguyên tắc kinh tế.
 3. “Kinh tế học vĩ đại” (The Great Economics) – Tác giả: Linda Yueh
  • Cuốn sách này thảo luận về những vấn đề kinh tế quan trọng trên toàn cầu, từ sự phát triển kinh tế đến tình hình tài chính quốc tế.
 4. “Dự đoán tương lai: Mười sự kiện quan trọng trong tương lai của kinh tế” (Predicting the Future: Ten Confusing Predictions in Economics) – Tác giả: Nicholas Economides và Richard Schmalensee
  • Cuốn sách này trình bày và phân tích mười sự kiện quan trọng trong lịch sử kinh tế và cách chúng đã được dự đoán và ảnh hưởng đến nền kinh tế.
 5. “Nghệ thuật chiến lược” (The Art of Strategy) – Tác giả: Avinash K. Dixit và Barry J. Nalebuff
  • Cuốn sách này nói về cách áp dụng lý thuyết trò chơi và chiến lược trong kinh doanh và cuộc sống hàng ngày.
 6. “Nguyên lý quản trị vĩ đại” (The Principles of Management) – Tác giả: Peter F. Drucker
  • Cuốn sách này đưa ra những nguyên lý quản trị quan trọng và hiệu quả mà người quản lý và doanh nhân cần biết.
 7. “Kinh tế học hậu Phục hồi” (Economics After the Crisis) – Tác giả: Adair Turner
  • Cuốn sách này tập trung vào những học bài từ cuộc khủng hoảng tài chính và đưa ra các gợi ý về cách cải thiện hệ thống tài chính toàn cầu.
 8. “Kinh tế học động lực” (Freakonomics) – Tác giả: Steven D. Levitt và Stephen J. Dubner
  • Cuốn sách này nghiên cứu những khía cạnh không rõ ràng của kinh tế và xem xét cách những yếu tố bất ngờ có thể ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh và xã hội.
 9. “Kinh tế học dành cho thế hệ thứ 21” (Economics for the Twenty-First Century) – Tác giả: Robert Skidelsky
  • Cuốn sách này thảo luận về các thách thức và cơ hội kinh tế mà thế giới đang phải đối mặt trong thế kỷ 21.
 10. “Kinh tế học tâm lý” (Behavioral Economics) – Tác giả: Richard H. Thaler
  • Cuốn sách này khám phá cách tâm lý con người tác động đến quyết định kinh tế và làm thay đổi cách chúng ta hiểu và ứng dụng kinh tế học.
 11. “Kinh tế học không bao giờ là một mình” (Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science) – Tác giả: Dani Rodrik
  • Cuốn sách này giúp bạn hiểu về những quy tắc và nguyên tắc quan trọng của kinh tế học và cách chúng tương tác trong thế giới thực.
 12. “Bản chất của Tiền tệ và Tài chính” (The Nature of Money and Financial Institutions) – Tác giả: Richard A. Werner
  • Cuốn sách này bàn về vai trò của tiền tệ và các tổ chức tài chính trong kinh tế và tập trung vào quan điểm ngân hàng dựa trên hoạt động.
 13. “Kinh tế của Thiết kế” (The Economics of Design) – Tác giả: Jessica Helfand và William Drenttel
  • Cuốn sách này nói về tầm quan trọng của thiết kế trong sản phẩm và dịch vụ và cách nó ảnh hưởng đến hiệu suất kinh tế.
 14. “Kinh tế học của Phúc lợi” (The Economics of Welfare) – Tác giả: Arthur C. Pigou
  • Cuốn sách này tập trung vào vấn đề phúc lợi xã hội và cách kinh tế học có thể được sử dụng để cải thiện chất lượng cuộc sống của mọi người.
 15. “Lãnh đạo và Quản lý” (Leadership and Management) – Tác giả: Peter F. Drucker
  • Cuốn sách này khám phá những khía cạnh quản lý và lãnh đạo trong tổ chức và doanh nghiệp.
 16. “Kinh tế học và Tài chính Quốc tế” (International Economics and Finance) – Tác giả: Paul Krugman và Maurice Obstfeld
  • Cuốn sách này nói về các khía cạnh kinh tế học và tài chính quốc tế, từ thương mại đến chính trị tiền tệ.
 17. “Triết lý Kinh tế” (The Philosophy of Economics) – Tác giả: Daniel M. Hausman
  • Cuốn sách này đề cập đến các vấn đề triết học liên quan đến kinh tế học và giúp bạn hiểu về cơ sở lý thuyết của kinh tế học.
 18. “Sử sách Kinh tế học học đường” (Economics Textbook for High School) – Tác giả: N. Gregory Mankiw
  • Cuốn sách này là một tài liệu dành cho học sinh trung học, giúp họ hiểu về các khái niệm kinh tế cơ bản.
 19. “Kinh tế học học thuật” (The Academic Economists) – Tác giả: William Breit và Roger W. Spencer
  • Cuốn sách này giới thiệu về những nhà kinh tế học nổi tiếng và tác động của họ đối với lĩnh vực kinh tế học.
 20. “Kinh tế học thực tiễn” (Practical Economics) – Tác giả: Michael Parkin
  • Cuốn sách này tập trung vào việc áp dụng kinh tế học vào cuộc sống hàng ngày và cách nó có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh.