Bảo hiểm

Các loại tài sản doanh nghiệp có thể được bảo hiểm tài sản

Việc bảo vệ tài sản doanh nghiệp là một trong những ưu tiên hàng đầu của mọi doanh nghiệp. Trong thế giới kinh doanh hiện đại, có rất nhiều rủi ro có thể ảnh hưởng đến tài sản của doanh nghiệp, từ thảm họa tự nhiên đến rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày. Để đối phó với những rủi ro này, việc mua bảo hiểm tài sản cho doanh nghiệp là một cách thông minh để giảm thiểu tổn thất và bảo vệ sự ổn định của doanh nghiệp.

1. Tài sản vật chất

Nhà cửa và Bất động sản:

Các công trình xây dựng, nhà xưởng, văn phòng, cửa hàng, và mọi loại bất động sản mà doanh nghiệp sở hữu hoặc sử dụng để hoạt động kinh doanh.

Thiết bị và Máy móc:

Máy móc, thiết bị sản xuất, dụng cụ công nghiệp và tất cả các công cụ cần thiết để sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Hàng tồn kho:

Các hàng hóa, sản phẩm chưa bán, nguyên vật liệu và thành phẩm đang được lưu trữ hoặc chuẩn bị để bán ra.

Phương tiện giao thông:

Xe ô tô, xe máy, máy bay, tàu thuyền và mọi phương tiện khác mà doanh nghiệp sử dụng trong quá trình kinh doanh.

Trang thiết bị văn phòng:

Máy tính, máy in, nội thất văn phòng và các thiết bị điện tử khác cần thiết để hoạt động văn phòng.

2. Tài sản phi vật chất

Dữ liệu và Thông tin:

Dữ liệu và thông tin ngày nay đang được coi là tài nguyên vô cùng quý báu đối với mọi doanh nghiệp. Bảo vệ dữ liệu có thể bao gồm:

 • Bảo mật Dữ liệu: Đảm bảo tính bảo mật của thông tin và dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp trước các mối đe dọa từ tin tặc, virus máy tính và các rủi ro an ninh mạng khác.
 • Sao lưu và Khôi phục Dữ liệu: Quy trình sao lưu định kỳ và khôi phục dữ liệu sau sự cố để đảm bảo không mất mát quan trọng.

Quyền sở hữu trí tuệ:

Quyền sở hữu trí tuệ (Intellectual Property – IP) là một loại tài sản phi vật chất mà doanh nghiệp có thể sở hữu, bao gồm:

 • Bản quyền: Bảo vệ cho các tác phẩm sáng tạo như sách, phim ảnh, âm nhạc, phần mềm, và nhiều loại tác phẩm khác.
 • Nhãn hiệu: Bảo vệ cho tên thương hiệu, biểu trưng, logo hoặc dấu hiệu thương hiệu đặc trưng của doanh nghiệp.
 • Sáng chế: Bảo vệ cho các phát minh mới, quy trình sáng tạo hoặc sản phẩm độc đáo được phát triển bởi doanh nghiệp.

Quyền sử dụng và Sở hữu:

Bên cạnh các loại hình IP, còn có các quyền sử dụng và sở hữu khác:

 • Giấy phép và Quyền sử dụng: Quyền cấp phép sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình kỹ thuật của doanh nghiệp cho người khác với một khoản phí được xác định.
 • Quyền Sở hữu một phần: Có thể có quyền sở hữu một phần của một tài sản không vật chất, chẳng hạn như quyền sử dụng một công nghệ hay một dự án cụ thể.

3. Trách nhiệm pháp lý

a. Bảo vệ trước trách nhiệm pháp lý:

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng và trách nhiệm sản phẩm có thể giúp doanh nghiệp bảo vệ chính mình khỏi các vấn đề pháp lý có thể phát sinh do các sản phẩm hoặc hoạt động kinh doanh của họ.

4. Các loại bảo hiểm tài sản doanh nghiệp

Bảo hiểm Tài sản Chung

 • Bảo hiểm Cháy nổ: Bảo vệ tài sản khỏi thiệt hại do cháy hoặc nổ.
 • Bảo hiểm Lụt lội: Bảo vệ tài sản khỏi thiệt hại do lụt lội hoặc ngập úng.
 • Bảo hiểm Sự cố cơ điện: Bảo vệ trước hỏng hóc hoặc thiệt hại do sự cố điện.
 • Bảo hiểm Thiên tai: Bảo vệ trước các thiệt hại do các sự kiện thiên nhiên như bão, động đất, và cơn lốc.

Bảo hiểm Hàng tồn kho:

 • Bảo hiểm Hàng hóa chứa trong kho: Bảo vệ hàng hóa lưu kho khỏi các rủi ro như cháy, lụt, hoặc mất mát do sự cố vận chuyển.
 • Bảo hiểm Hàng xuất khẩu, nhập khẩu: Bảo vệ hàng hóa trong quá trình xuất nhập khẩu.

Bảo hiểm Thiết bị và Máy móc:

 • Bảo hiểm Hỏng hóc thiết bị: Bảo vệ trước sự cố kỹ thuật hoặc hỏng hóc của thiết bị sản xuất.
 • Bảo hiểm Máy móc: Bảo vệ các thiết bị, máy móc trong doanh nghiệp.

Bảo hiểm Dữ liệu và Thông tin:

 • Bảo hiểm Dữ liệu: Bảo vệ dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp khỏi mất mát hoặc hỏng hóc.
 • Bảo hiểm Phục hồi hệ thống: Bảo vệ và khôi phục hệ thống sau sự cố.

Bảo hiểm Trách nhiệm pháp lý:

 • Bảo hiểm Trách nhiệm công cộng: Bảo vệ doanh nghiệp khi phải chịu trách nhiệm về mất mát hoặc thương tích của người khác.
 • Bảo hiểm Trách nhiệm sản phẩm: Bảo vệ trước các vấn đề pháp lý có thể phát sinh do sản phẩm của doanh nghiệp.

Bảo hiểm rủi ro tài sản có điều kiện đặc biệt:

 • Bảo hiểm Nghệ thuật: Bảo vệ tác phẩm nghệ thuật, hiện vật quý của doanh nghiệp.
 • Bảo hiểm Trang sức: Bảo vệ trang sức quý của doanh nghiệp.

Bảo hiểm Kinh doanh toàn diện

 • Bảo hiểm này không chỉ bảo vệ tài sản mà còn bồi thường cho doanh nghiệp trong thời gian ngừng hoạt động do sự cố, giúp đảm bảo thu nhập và chi phí vận hành cơ bản.