Góc khác

Các quy định về thuế và hải quan trong xuất nhập khẩu ở Việt Nam

Sự phát triển của thương mại quốc tế, các quy định về thuế và hải quan đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý, kiểm soát và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Các quy định này được thể hiện qua nhiều văn bản pháp lý, trong đó có Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu 2016 và Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 1. Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu 2016 (Số 107/2016/QH13)

Luật này chứa các quy định quan trọng về thuế và hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam.

a. Đối tượng chịu thuế và người nộp thuế:

 • Hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.
 • Hàng hóa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và ngược lại.
 • Hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có quyền xuất khẩu, nhập khẩu.

b. Các loại thuế áp dụng:

 • Thuế chống bán phá giá: Áp dụng để ngăn chặn việc bán hàng hóa dưới giá thành sản xuất.
 • Thuế chống trợ cấp: Được áp dụng để bảo vệ sản phẩm trong trường hợp các sản phẩm nhận được trợ cấp từ các quốc gia khác.
 • Thuế tự vệ: Dùng để bảo vệ sản phẩm trong nước khỏi sự cạnh tranh không lành mạnh từ hàng hóa nhập khẩu.

c. Phương pháp tính thuế:

 • Phương pháp theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị hàng hóa.
 • Phương pháp tuyệt đối (định mức trên một đơn vị hàng hóa).
 • Phương pháp hỗn hợp, tùy thuộc vào loại hàng hóa và quy định cụ thể.

d. Thuế suất:

 • Thuế suất được quy định cụ thể cho từng mặt hàng.
 • Có thể có các thỏa thuận ưu đãi thuế suất trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

e. Trị giá tính thuế và thời điểm tính thuế:

 • Trị giá tính thuế dựa trên giá trị hải quan của hàng hóa.
 • Thời điểm tính thuế là khi đăng ký tờ khai hải quan.
 1. Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư này chứa các quy định về thủ tục hải quan và quản lý thuế trong hoạt động xuất nhập khẩu.

a. Thủ tục hải quan:

 • Bao gồm kiểm tra và giám sát hải quan để đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và hải quan.
 • Quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

b. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan và người nộp thuế:

 • Người khai hải quan phải tự kê khai đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số tiền thuế phải nộp.

Các quy định về thuế và hải quan tại Việt Nam không chỉ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế mà còn đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và quản lý tài chính quốc gia một cách chặt chẽ. Điều này góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam.

Vai trò của bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Để đảm bảo sự an toàn và bảo vệ cho các giao dịch thương mại này, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu đã trở thành một yếu tố không thể thiếu. Liên quan đến nội dung về thuế và hải quan, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với rủi ro và thách thức trong quá trình vận chuyển và giao nhận hàng hóa.

1. Bảo Hiểm Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu và Quản Lý Thuế

Trong quá trình xuất nhập khẩu, hàng hóa thường phải trải qua nhiều giai đoạn, từ vận chuyển, lưu trữ, đến thủ tục hải quan. Trong trường hợp xấu nhất, có thể xảy ra các sự cố như tai nạn giao thông, hỏa hoạn, thiên tai, hoặc thậm chí là mất mát hoặc hỏng hóc hàng hóa. Điều này có thể gây thiệt hại lớn đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cung cấp một lớp bảo vệ quan trọng trong trường hợp xảy ra những sự cố không mong muốn. Đối với quản lý thuế, bảo hiểm hàng hóa có thể giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro tài chính liên quan đến việc phải trả các khoản thuế nhập khẩu hoặc xuất khẩu trong trường hợp hàng hóa bị thiệt hại hoặc mất mát. Việc này có thể giúp doanh nghiệp duy trì tính ổn định trong quản lý tài chính và tuân thủ các quy định về thuế một cách hiệu quả.

2. Lợi Ích của Bảo Hiểm Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

 • Bảo vệ tài sản: Bảo hiểm hàng hóa giúp bảo vệ giá trị hàng hóa của bạn khỏi các rủi ro như hỏa hoạn, tai nạn vận tải, và thảm họa tự nhiên. Điều này đảm bảo rằng bạn không phải gánh chịu toàn bộ thiệt hại tài sản trong trường hợp xấu nhất.
 • Giảm thiểu rủi ro tài chính: Khi bạn đã đầu tư nhiều tiền vào việc xuất nhập khẩu, việc phải trả các khoản thuế như thuế nhập khẩu hoặc xuất khẩu có thể ảnh hưởng đáng kể đến tài chính của doanh nghiệp. Bảo hiểm hàng hóa giúp giảm thiểu rủi ro này, đảm bảo rằng bạn không phải trả tiền thừa cho các khoản thuế khi hàng hóa bị thiệt hại hoặc mất mát.
 • Tạo sự tin tưởng cho đối tác: Việc có bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cũng có thể tạo sự tin tưởng cho đối tác thương mại của bạn. Điều này có thể làm tăng khả năng thu hút và duy trì các đối tác quan trọng trong ngành xuất nhập khẩu.
 • Đáp ứng các yêu cầu pháp lý: Một số quy định pháp lý và hợp đồng thương mại có thể yêu cầu doanh nghiệp có bảo hiểm hàng hóa. Bảo hiểm này giúp bạn tuân thủ các yêu cầu pháp lý và duyệt qua các điều khoản trong hợp đồng thương mại một cách dễ dàng hơn.

>> Xem thêm: bảo hiểm rủi ro tài sản