Góc khác

Các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam

Trong những năm gần đây, xuất khẩu đã trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 336,26 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu sang các thị trường chính chiếm tỷ trọng lớn nhất, với tổng kim ngạch đạt 297,5 tỷ USD, tăng 22,5% so với năm 2021.

 1. Mỹ

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 62,27 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2023, chiếm 18,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Mỹ là thị trường tiêu thụ lớn các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, như điện thoại và linh kiện điện tử, máy móc thiết bị, hàng dệt may, da giày, thủy sản, nông sản,…

 1. Trung Quốc

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, với kim ngạch đạt 35,79 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2023, chiếm 10,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, như điện thoại và linh kiện điện tử, máy móc thiết bị, hàng dệt may, da giày, thủy sản, nông sản,…

 1. Liên minh châu Âu

Liên minh châu Âu (EU) là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam, với kim ngạch đạt 29,4 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2023, chiếm 8,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. EU là thị trường tiêu thụ lớn các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, như điện thoại và linh kiện điện tử, máy móc thiết bị, hàng dệt may, da giày, thủy sản, nông sản,…

 1. ASEAN

ASEAN là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Việt Nam, với kim ngạch đạt 21,79 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2023, chiếm 6,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. ASEAN là thị trường tiêu thụ lớn các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, như hàng dệt may, da giày, gỗ, nông sản,…

 1. Hàn Quốc

Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ năm của Việt Nam, với kim ngạch đạt 15,5 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2023, chiếm 4,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Hàn Quốc là thị trường tiêu thụ lớn các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, như điện thoại và linh kiện điện tử, máy móc thiết bị, hàng dệt may, da giày,…

 1. Nhật Bản

Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn thứ sáu của Việt Nam, với kim ngạch đạt 15,23 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2023, chiếm 4,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Nhật Bản là thị trường tiêu thụ lớn các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, như điện thoại và linh kiện điện tử, máy móc thiết bị, hàng dệt may, da giày,…

>> Liên kết: bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Cơ Hội và Thách Thức

 1. Cơ Hội
  • Đa Dạng Hóa Thị Trường: Việc mở rộng xuất khẩu đến nhiều thị trường giúp giảm rủi ro do phụ thuộc vào một số thị trường nhất định.
  • Tham gia Hiệp Định Thương Mại: Việc tham gia các hiệp định thương mại như CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương) mang lại lợi thế cạnh tranh và mở rộng quyền lợi thương mại.
 2. Thách Thức
  • Chính Sách Thương Mại Quốc Tế: Biến động chính sách thương mại toàn cầu có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và xuất khẩu của Việt Nam.
  • Yêu Cầu Chất Lượng và An Toàn: Thị trường phát triển đòi hỏi các sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn ngày càng cao, đặt ra thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Chiến Lược Xuất Khẩu

Để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức, Việt Nam cần phát triển chiến lược xuất khẩu toàn diện. Điều này bao gồm:

 1. Đa Dạng Hóa Sản Phẩm: Mở rộng danh mục sản phẩm để đáp ứng đa dạng yêu cầu của các thị trường khác nhau.
 2. Nâng Cao Chất Lượng và An Toàn: Đầu tư vào nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế.
 3. Tăng Cường Hợp Tác Quốc Tế: Hợp tác với các đối tác thương mại quan trọng, tham gia vào các hiệp định thương mại mới để mở rộng cơ hội xuất khẩu.
 4. Phát triển Năng Lực Đổi Mới Công Nghệ: Đầu tư vào năng lực nghiên cứu và phát triển để sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng và đáp ứng xu hướng mới của thị trường.