Bảo hiểm

CIF và CIP trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

ác điều kiện giao hàng như CIF (Cost, Insurance, and Freight) và CIP (Carriage and Insurance Paid To) đã được phát triển. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các điều kiện này và cách chúng ảnh hưởng đến cách tính giá trị bảo hiểm trong vận chuyển hàng hóa quốc tế.

Điều kiện CIF và CIP trong vận chuyển hàng hóa quốc tế

CIF và CIP là hai trong nhiều điều kiện giao hàng quốc tế được định rõ trong Luật ICC (International Chamber of Commerce) về giao hàng và các tài liệu liên quan. Cả hai điều kiện này đều đề cập đến trách nhiệm của người bán và người mua trong việc vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến điểm đến cuối cùng. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về mỗi điều kiện:

1. CIF (Cost, Insurance, and Freight)

CIF là viết tắt của “Cost, Insurance, and Freight,” và nó chỉ ra rằng người bán có trách nhiệm thanh toán cước phí vận chuyển và bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cho đến khi nó đến nơi đích quy định. Dưới điều kiện này, người bán phải tự mua bảo hiểm cho hàng hóa và chịu phí bảo hiểm. Họ cũng phải thanh toán cước phí vận chuyển hàng hóa đến cảng đích.

2. CIP (Carriage and Insurance Paid To)

CIP là viết tắt của “Carriage and Insurance Paid To,” và nó cũng ám chỉ trách nhiệm của người bán trong việc thanh toán cước phí vận chuyển và bảo hiểm cho hàng hóa đến nơi đích. Tuy nhiên, khác với CIF, người bán phải tự mua bảo hiểm cho hàng hóa và chịu phí bảo hiểm. Họ cũng phải thanh toán cước phí vận chuyển hàng hóa đến nơi đích.

Bảo hiểm trong CIF và CIP

Một phần quan trọng của cả hai điều kiện CIF và CIP là việc bảo hiểm cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Trong cả hai trường hợp, người bán chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hóa và thanh toán phí bảo hiểm.

Bao Gồm Lãi Dự Kiến

Một điểm quan trọng cần lưu ý khi tính giá trị bảo hiểm theo CIF hoặc CIP là không chỉ tính toán giá trị vật lý của hàng hóa mà còn có thể bao gồm một khoản lãi dự tính. Điều này có nghĩa là giá trị bảo hiểm không chỉ bao gồm số tiền cần thiết để thay thế hàng hóa nếu nó mất mát hoặc bị hư hại về mặt vật chất, mà còn bao gồm một phần lợi nhuận tiềm năng mà người xuất nhập khẩu có thể mất đi trong trường hợp xảy ra rủi ro.

Ví dụ, giả sử một người xuất khẩu bán một lô hàng hóa với giá trị 100.000 USD và dự kiến lợi nhuận sau khi trừ đi tất cả các chi phí sẽ là 20.000 USD. Nếu hàng hóa mất mát trong quá trình vận chuyển, việc mua bảo hiểm theo điều kiện CIF hoặc CIP sẽ bao gồm cả giá trị vật lý của hàng hóa (100.000 USD) và lợi nhuận dự kiến (20.000 USD), tổng cộng là 120.000 USD.

Tăng Cường Bảo Vệ

Việc bao gồm lãi dự kiến trong giá trị bảo hiểm là một cách tăng cường bảo vệ cho người xuất nhập khẩu. Điều này giúp họ giảm thiểu rủi ro tài chính và đảm bảo rằng họ không chỉ được bồi thường cho giá trị hàng hóa mất mát hoặc hư hại, mà còn cho lợi nhuận dự kiến có thể mất đi trong trường hợp xảy ra rủi ro.

Hãy xem xét một ví dụ cụ thể để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc bao gồm lãi dự kiến trong giá trị bảo hiểm. Giả sử một công ty sản xuất máy móc đặt hàng một lô hàng máy móc trị giá 500.000 USD từ một nhà máy ở Trung Quốc. Họ dự kiến có thể bán các máy móc này với giá 700.000 USD tại thị trường đích.

Trong trường hợp này, nếu hàng hóa bị mất mát hoặc hư hại trong quá trình vận chuyển và công ty không có giấy tờ bảo hiểm CIF hoặc CIP, họ sẽ mất không chỉ giá trị vật lý của hàng hóa mà còn cả lợi nhuận tiềm năng từ việc bán hàng hóa với giá 700.000 USD. Nhưng nếu họ đã mua bảo hiểm theo CIF hoặc CIP và bao gồm lãi dự kiến, họ sẽ được bồi thường cho cả giá trị hàng hóa (500.000 USD) và lợi nhuận dự kiến (200.000 USD), tổng cộng là 700.000 USD, giúp họ bảo vệ tài sản và lợi nhuận của mình.

So sánh CIF và CIP

Mặc dù cả CIF và CIP đều đề cập đến việc thanh toán cước phí vận chuyển và bảo hiểm cho hàng hóa, có một số điểm khác biệt quan trọng giữa hai điều kiện này:

1. Người mua chịu trách nhiệm đối với rủi ro tại điểm nhận hàng

Trong điều kiện CIF, rủi ro được chuyển từ người bán sang người mua khi hàng hóa được giao cho người mua tại cảng xuất phát. Điều này có nghĩa là nếu có bất kỳ mất mát hoặc hư hại nào xảy ra sau khi hàng hóa đã được giao cho người mua, người mua sẽ chịu trách nhiệm và không được bồi thường từ người bán.

Trong khi đó, trong điều kiện CIP, người bán phải chịu trách nhiệm cho rủi ro đến khi hàng hóa được giao cho người mua tại điểm đích. Điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người mua, vì họ sẽ được bồi thường nếu có bất kỳ rủi ro nào xảy ra trước khi hàng hóa đến điểm đích.

2. Phân biệt giữa các điều kiện giao hàng

CIF và CIP cũng khác nhau trong việc xác định điểm đến cuối cùng. Trong CIF, điểm đến cuối cùng thường là cảng đích, trong khi trong CIP, điểm đến có thể là bất kỳ nơi nào (nhà máy, kho hàng, cửa khẩu biên giới, vv.) mà hai bên đã thỏa thuận.

Lựa chọn giữa CIF và CIP

Lựa chọn giữa CIF và CIP phụ thuộc vào sự đồng ý của người mua và người bán trong hợp đồng mua bán. Cả hai điều kiện này có nhược điểm và ưu điểm riêng của họ:

Ưu điểm của CIF:

 • Người mua không phải lo lắng về việc tự mua bảo hiểm cho hàng hóa, vì người bán sẽ chịu trách nhiệm.
 • Giá trị bảo hiểm thường được tính toán dựa trên giá trị thực tế của hàng hóa, không cần bao gồm lãi dự kiến.

Nhược điểm của CIF:

 • Người mua chịu trách nhiệm đối với rủi ro tại cảng xuất phát, vì rủi ro được chuyển sang họ khi hàng hóa được giao tại đó.

Ưu điểm của CIP:

 • Người mua không phải chịu trách nhiệm đối với rủi ro cho đến khi hàng hóa đến điểm đích cuối cùng.
 • Có tính linh hoạt hơn về điểm đích, có thể được thỏa thuận giữa người mua và người bán.

Nhược điểm của CIP:

 • Người mua có thể phải tự mua bảo hiểm cho hàng hóa và chịu phí bảo hiểm, điều này có thể tạo thêm chi phí cho họ.
 • Giá trị bảo hiểm phải bao gồm cả lãi dự kiến, điều này có thể làm tăng tổng giá trị bảo hiểm.

Công thức tính phí bảo hiểm cho hàng hóa xuất nhập khẩu

 1. Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam:
  • CIF = C + F / (1 – R)
  • Phí bảo hiểm (I) = R * CIF

  Trong đó:

  • C: Giá trị hàng hóa tại cảng đi
  • F: Cước phí vận tải
  • R: Tỷ lệ phí bảo hiểm
 2. Đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam:
  • A = (C + F / (1 – R)) * (1 + a)

  Trong đó:

  • a: Phần trăm lãi dự tính

Bạn có thể thay thế C, F, R và a bằng các giá trị cụ thể để thực hiện tính toán.

Giả sử:

 • Giá trị hàng hóa (C) tại cảng đi = $20,000
 • Cước phí vận tải (F) = $5,000
 • Tỷ lệ phí bảo hiểm (R) = 0.5% (đổi thành tỷ lệ phần trăm là 0.005)
 • Phần trăm lãi dự tính (a) = 10% (đổi thành tỷ lệ phần trăm là 0.1)
 1. Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam:
  • CIF = 20000 + 5000 / (1 – 0.005) = $25,025.13
  • Phí bảo hiểm (I) = 0.005 * 25025.13 = $125.13
 2. Đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam:
  • A = (20000 + 5000 / (1 – 0.005)) * (1 + 0.1) = $27,527.64

Như vậy, phí bảo hiểm cho nhập khẩu vào Việt Nam là $125.13 và tổng chi phí bảo hiểm cho xuất khẩu từ Việt Nam là $27,527.64.