Vay

Tìm Hiểu Về Phí Bảo Hiểm Khoản Vay Tiêu Dùng

I. Giới Thiệu

Bảo hiểm khoản vay tiêu dùng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người vay khỏi những rủi ro không mong muốn khi vay tiêu dùng. Phí bảo hiểm là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi đưa ra quyết định mua bảo hiểm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phí bảo hiểm khoản vay tiêu dùng là bao nhiêu và những điều cần biết khi mua bảo hiểm này.

II. Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Phí Bảo Hiểm

 1. Số Tiền Vay:
  • Phí bảo hiểm thường tăng theo số tiền vay. Nếu bạn vay một khoản lớn, phí bảo hiểm sẽ cao hơn.
 2. Thời Hạn Vay:
  • Thời hạn vay là yếu tố quan trọng. Thời gian vay càng dài, phí bảo hiểm có thể tăng lên do tăng nguy cơ rủi ro.
 3. Tuổi của Người Vay:
  • Tuổi của người vay ảnh hưởng đến phí bảo hiểm. Người già thường phải trả mức phí cao hơn do nguy cơ về sức khỏe.
 4. Sức Khỏe của Người Vay:
  • Người vay có sức khỏe tốt có thể được hưởng mức phí thấp hơn, vì có ít khả năng gặp rủi ro sức khỏe.
 5. Loại Hình Vay:
  • Các loại hình vay khác nhau mang theo mức độ rủi ro khác nhau. Ví dụ, vay mua nhà có thể có phí bảo hiểm thấp hơn so với vay mua ô tô.

Thông thường, phí bảo hiểm khoản vay tiêu dùng dao động từ 3% đến 10% tổng số tiền vay tiêu dùng lãi suất thấp. Tuy nhiên, mức phí cụ thể sẽ được thỏa thuận giữa người vay và công ty bảo hiểm.

III. Cách Tính Phí Bảo Hiểm Khoản Vay Tiêu Dùng

Theo quy định tại Thông tư 22/2016/TT-NHNN, cách tính phí bảo hiểm khoản vay tiêu dùng có thể được thực hiện như sau:

Phí bảo hiểm khoản vay = (Tổng số tiền vay x Tỷ lệ phí bảo hiểm) / 100

 • Tổng số tiền vay là số tiền người vay nhận được từ tổ chức tín dụng.
 • Tỷ lệ phí bảo hiểm là tỷ lệ do ngân hàng và công ty bảo hiểm thỏa thuận.

Ví dụ: Phí bảo hiểm khoản vay = (100 triệu đồng x 5%) / 100 = 5 triệu đồng

IV. Phí Bảo Hiểm và Quyền Lợi

 1. Phí Bảo Hiểm Không Được Hoàn Trả:
  • Phí bảo hiểm không được hoàn trả nếu người vay không gặp rủi ro, vi phạm hợp đồng, hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng.
 2. Hoàn Trả Phí Trong Trường Hợp Bảo Hiểm Kích Hoạt:
  • Trong trường hợp bảo hiểm kích hoạt và công ty đã thanh toán bồi thường, phí bảo hiểm có thể được hoàn trả cho người vay.

V. Lợi Ích Khi Mua Bảo Hiểm Khoản Vay Tiêu Dùng

 1. Bảo Vệ Toàn Diện:
  • Bảo hiểm khoản vay tiêu dùng cung cấp bảo vệ toàn diện, giúp giảm áp lực tài chính khi gặp rủi ro.
 2. Tăng Khả Năng Chấp Thuận Vay Vốn:
  • Mua bảo hiểm có thể tăng khả năng chấp thuận vay vốn do nó là một yếu tố tích cực được các tổ chức tín dụng xem xét.
 3. Giảm Lãi Suất Vay:
  • Một số ngân hàng có thể cung cấp lãi suất ưu đãi cho người mua bảo hiểm khoản vay.

VI. Lời Khuyên Khi Mua Bảo Hiểm

 1. Chọn Công Ty Bảo Hiểm Uy Tín:
  • Lựa chọn công ty bảo hiểm có uy tín để đảm bảo quyền lợi của bạn.
 2. Tìm Hiểu Kỹ về Điều Khoản và Điều Kiện:
  • Đọc kỹ điều khoản và điều kiện bảo hiểm để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ.
 3. So Sánh Giá Cả:
  • So sánh giá cả giữa các công ty bảo hiểm để chọn mức phí phù hợp.

Phí bảo hiểm khoản vay có được trả lại không?

Phí bảo hiểm khoản vay không được trả lại trong các trường hợp sau:

 • Người vay không gặp phải rủi ro được bảo hiểm.
 • Người vay vi phạm hợp đồng bảo hiểm.
 • Người vay không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng bảo hiểm.

Tuy nhiên, phí bảo hiểm khoản vay có thể được hoàn trả trong trường hợp người vay gặp phải rủi ro được bảo hiểm và công ty bảo hiểm đã chi trả khoản bồi thường cho tổ chức tín dụng.

VII. Kết Luận

Phí bảo hiểm khoản vay tiêu dùng không chỉ là một khoản chi phí, mà còn là sự đảm bảo cho tình hình tài chính của người vay khi gặp rủi ro. Việc hiểu rõ về cách tính phí, quyền lợi, và lợi ích khi mua bảo hiểm sẽ giúp người vay đưa ra quyết định thông tin và hợp lý khi tìm kiếm sự an toàn tài chính trong hành trình vay tiêu dùng của mình