Bảo hiểm

Yếu tố ảnh hưởng đến phí bảo hiểm 2 chiều xe ô tô

Phí bảo hiểm 2 chiều xe ô tô đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ xe của bạn và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Để hiểu rõ hơn về cách phí khi mua bảo hiểm 2 chiều xe ô tô được tính toán và những trường hợp được bao gồm, hãy cùng tìm hiểu qua các điểm sau.

I. Phí bảo hiểm 2 chiều xe ô tô cơ bản

Phí bảo hiểm 2 chiều xe ô tô cơ bản bao gồm các trường hợp sau:

 • Va chạm và các sự cố tương tự: Bảo hiểm này bao gồm chi trả cho xe của bạn khi bị va chạm hoặc gặp sự cố như đâm vào xe hoặc vật khác, lật xe, đổ xe, chìm, hoặc bị vật khác rơi trúng.
 • Cháy, nổ và hỏa hoạn: Phí bảo hiểm sẽ bao phủ các thiệt hại do cháy, nổ, hoặc hỏa hoạn.
 • Thiên tai: Các tai nạn do thiên tai bất khả kháng như bão, lũ, ngập úng, lốc xoáy cũng được bảo hiểm.
 • Trộm cướp: Nếu xe của bạn bị trộm hoặc cướp toàn bộ, bảo hiểm 2 chiều sẽ bồi thường.

II. Phí bảo hiểm 2 chiều xe ô tô bổ sung

Ngoài phí bảo hiểm cơ bản, bạn còn có thể lựa chọn thêm các quyền lợi bổ sung với phí bảo hiểm 2 chiều xe ô tô bổ sung, bao gồm:

 • Bảo hiểm quốc tế: Mua bảo hiểm cho xe ô tô khi bạn hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam.
 • Chi phí thuê xe tạm thời: Bảo hiểm chi phí thuê xe thay thế trong thời gian xe của bạn đang được sửa chữa.
 • Bảo hiểm xe lưu hành tạm thời: Mua bảo hiểm cho xe khi bạn cần lưu hành tạm thời.
 • Bảo hiểm thuỷ kích: Bảo hiểm thuỷ kích nếu xe của bạn phải hoạt động trong khu vực có ngập nước.
 • Sửa chữa tại cơ sở mà bạn lựa chọn: Lựa chọn nơi bạn muốn sửa chữa xe sau một sự cố.
 • Không khấu hao: Đối với xe đã có thời gian sử dụng trên 3 năm, bạn có thể chọn không tính phí khấu hao khi tính toán phí bảo hiểm.

III. Cách tính phí bảo hiểm 2 chiều xe ô tô

Phí bảo hiểm 2 chiều xe ô tô được tính theo công thức sau:

Phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí bảo hiểm (%) x Số tiền bảo hiểm

 • Số tiền bảo hiểm: Đây là mức tối đa mà bạn có thể nhận được trong trường hợp có sự kiện bảo hiểm.
 • Tỷ lệ phí: Tỷ lệ phí bao gồm tỷ lệ phí cơ bản và tỷ lệ phí cho các quyền lợi bổ sung, trừ đi tỷ lệ phí ưu đãi. Tỷ lệ phí ưu đãi có thể dựa trên nhiều yếu tố như số lượng xe tham gia, lịch sử tổn thất của xe khi tái tục bảo hiểm, và mức miễn thường mà chủ xe chọn.

Giả sử bạn có một chiếc xe ô tô với giá trị thị trường là 500 triệu VND, và bạn muốn bảo hiểm toàn bộ xe (bao gồm cả bảo hiểm cơ bản và các quyền lợi bổ sung) với mức bảo hiểm 2 chiều. Công ty bảo hiểm có một tỷ lệ phí bảo hiểm là 3% cho phí bảo hiểm cơ bản và 1% cho các quyền lợi bổ sung.

 1. Tính phí bảo hiểm cơ bản:

Phí bảo hiểm cơ bản = (Giá trị xe ô tô x Tỷ lệ phí cơ bản) / 100

Phí bảo hiểm cơ bản = (500,000,000 VND x 3) / 100 = 15,000,000 VND

 1. Tính phí bảo hiểm quyền lợi bổ sung:

Phí bảo hiểm quyền lợi bổ sung = (Giá trị xe ô tô x Tỷ lệ phí cho các quyền lợi bổ sung) / 100

Phí bảo hiểm quyền lợi bổ sung = (500,000,000 VND x 1) / 100 = 5,000,000 VND

 1. Tổng phí bảo hiểm 2 chiều:

Tổng phí bảo hiểm 2 chiều = Phí bảo hiểm cơ bản + Phí bảo hiểm quyền lợi bổ sung

Tổng phí bảo hiểm 2 chiều = 15,000,000 VND + 5,000,000 VND = 20,000,000 VND

Vậy là, tổng phí bảo hiểm 2 chiều cho chiếc xe ô tô trị giá 500 triệu VND trong trường hợp này là 20 triệu VND. Lưu ý rằng giá trị xe và tỷ lệ phí bảo hiểm có thể thay đổi tùy theo các yếu tố khác nhau và chính sách của công ty bảo hiểm.

IV. Những yếu tố ảnh hưởng đến phí bảo hiểm 2 chiều xe ô tô

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến mức phí bảo hiểm 2 chiều xe ô tô bao gồm:

 • Thông số kỹ thuật của xe: Dòng xe, năm sản xuất, dung tích động cơ, trọng lượng, số chỗ ngồi và mục đích sử dụng của xe có thể ảnh hưởng đến mức phí bảo hiểm. Xe mạnh, lớn hoặc sử dụng cho mục đích thương mại thường có mức phí cao hơn.
 • Thời gian sử dụng: Xe mới thường có mức phí thấp hơn so với xe cũ, vì ít có nguy cơ gặp sự cố.
 • Số tiền bảo hiểm: Lựa chọn mức số tiền bảo hiểm cao sẽ tăng mức phí bảo hiểm ban đầu.
 • Mức khấu trừ: Lựa chọn mức khấu trừ cao sẽ giúp giảm phí bảo hiểm, tuy nhiên, bạn phải tự trả một phần rủi ro khi có sự cố.